Investiţiile EUROPENE în infrastructură pentru locuitorii raionului Briceni în perioada 2010-16

Click pe orice sat pentru informatie!

 

 • Sprijin general în valoare de 150 mln lei sau în jur de 25 mln lei anual.
 • Bugetul anual al raionului este în jur de 100 mln lei, bugetul de investiție in infrastructură sub 20 mln lei, astfel sprijinul european anual de investiții de infrastructură este mai mare decît cel din bugetul raional.
 • Sprijinul european acordat este de 1.5 mii de lei pe locuitor în timp de 6 ani.

1. Copiii și educaţia este prioritatea nr. 1 a investiţiilor EUROPENE.

 • Investiţiile în educație au constituit 10 mln lei sau 1 mie de lei pe copil în această perioadă,
 • Aproape fiecare copil de vîrsta timpurie au beneficiat de condiţii mai bune de educare,
 • 2/3 din toate grădinițele și 10% din școli au beneficiat de condiţii mai bune de educare prin reparaţie şi renovare.
 • În majoritatea localităților au fost modernizate bibliotecile.

2. Familiile social vulnerabile şi sănătatea 

 • 3 centre de sănătate modernizate cu beneficii directe pentru peste 10 mii de persoane sau 10% din populaţia raionului. Spitalul raional din Briceni modernizat, dotat cu echipamente moderne.

3. Investiţii în infrastructură de apă, sanitaţie şi transport

 • 5 beneficii publice din raion a fost dotate cu sisteme energetice mai efeciente,
 • O serie de localități au îmbunătățit accesul la apă,
 • În curînd va fi renovat traseul naţional Bălți-Criva cu investiția de 60 mln euro. Urmează reconstrucţia a peste 60 de km de drumuri locale, se va moderniza tronsonul de cale ferată cu susținerea investiției europene.

4. Viitorul EUROPEAN mai bun

 • În urmatorii 5 ani aceste investiţii vor beneficia peste 10 mii de copii din următoarele generaţii.
 • Investitiile de 20 mln lei pe an pentru toate categoriile sociale în urmatorii 4-5 ani vor ajunge la practic la fiecare.
 • Sprijină opţiunea EUROPEANĂ pentru o viaţă mai decentă, sigură, liberă şi previzibilă.

 

Investiţiile EUROPENE pentru raionul Briceni în 2010-16: total peste 150 mln lei (25 mln lei anual), Bugetul anual al raionului Briceni – 110 mln lei,: 2 oraşe, 26 comune și 37 sate, populaţia 78 de mii.

Copii - reparaţii gradiniţe şi şcoli, lei Apa, lei Social, lei Sănătate, lei Transport, lei
1. Halahora de Sus, grădinița, reparația acoperișului blocului alimentar, 250 mii lei
2. Medveja, grădinița, amenajarea terenului de joacă, 250 mii lei
3. Pererita, grădinița, reparaţia sălii de sport şi dotarea cu echipament sportive, 400 mii lei
4. Tețcani, grădinița, amenajarea terenului de joacă și dotarea cu echipament sportiv, 400 mii lei
5. Bulboaca, grădinița,amenajarea terenului de joacă și dotarea cu  echipament sportiv, cu  mobilier, 300 mii lei
6. Balasinești, grădinița, bucătăria;  amenajarea a 2 blocuri sanitare, 400 mii lei
7. Cotiujeni, grădinița, reparaţia capitală a interiorului, a spălătoriei, a sălii de sport, 400 mii lei
8. Grimăncăuți, grădinița, reparaţia capitală a interiorului a 5 blocuri şi a sistemului de încălzire, 500 mii lei
9. Trebisăuți, grădinița, termoizolația fațadei; schimbarea şi termoizolația pardoselii; schimbarea uşilor, a utilajului pentru reţinerea zăpezii, 450 mii lei
10. Tabani, grădinița, construcţia porţii şi a gardului; extinderea sistemului  de  încălzire; renovarea  sistemului  electric, 400 mii lei
11. Coteala, grădinița, schimbarea podelelor, a ferestrelor și a ușilor; renovarea pereților și a tavanelor, 400 mii lei
12. Beleavinți, grădinița, schimbarea uşilor și a ferestrelor; izolația tavanului și a podelelor; reparaţia cazangeriei; schimbarea sistemului electric, 400 mii lei
13. Criva, grădinița, reparația interiorului clădirii nr. 2; construirea blocului sanitar și a sălii de festivități, 400 mii lei
14. Or. Lipcani, grădinița, amenajarea terenului de joacă şi dotarea cu echipament sportiv, 250 mii lei
15. Mărcăuți, grădinița, construcţia blocului sanitar şi a gardului, 150 mii lei
16. Bogdănești, grădinița, dotarea cu mobilier a dormitoarelor și a bucătăriei, 200 mii lei
17. Or. Briceni, grădinița, reutilarea cazangeriei; dotarea cu  utilaje tehnice a  bucătăriei, Grădiniţa de copii nr.1 , 525 mii lei
18. Or. Briceni, grădinița, schimbarea acoperișului; tencuirea  pereţilor;  reparaţia fațadei, Grădiniţa de copii nr. 2, 580 mii lei
19. Or. Briceni, grădinița, reutilarea cazangeriei; dotarea  cu  utilaje tehnice a bucătăriei, Grădiniţa de copii nr.3, 525 mii lei
20. Colicăuți, grădinița, schimbarea acoperișului, 330 mii lei
21. Corjeuți, grădinița, lucrări de reparaţie (sistemul de canalizare; blocul sanitar), 380 mii lei
22. Drepcăuți, grădinița, reparația a 2 pavilioane și a gardului, 360 mii lei, 
23. Hlina, grădinița, schimbarea acoperișului; construcția pavilionului, 300 mii lei
24. Mihăileni, grădinița, sistemul de alimentare cu apă și canalizare; reparația capitală; dotarea cu mobilier, 200 mii lei
25. Slobozia-Șirăuți, grădinița, sistemul de încălzire, 300 mii lei
26. Șirăuți, grădinița, schimbarea ferestrelor; sistemul de canalizare, 300 mii lei
 
Briceni (2 mln lei),
Corjeuti (1,4 mln)
Lipcani (0,5 mln lei)
Larga (0,2 mln lei)

1.Servicii Sociale imbunatatite (Medveja, Larga, Coteala, Lipcani, Berlinti, Pererita), 2 mln lei,


 
 
1.Centrul sănătate Larga, Briceni (1,2 mln), 
2. Spitalul raional Briceni(1,4 mln eur),
3. Corjeuti (1.8 mln lei)
 

1.Gimnaziu Pererita – 1,9 mln lei,

2.gradinita Grimancauti – 1,4 mln lei,

3. Gradinita Corjeuti – 0,4 mln lei,

4. Casa cultura Cotiujeni – 1,6 mln lei,

5.Complex sportiv larga – 1,4 mln lei,

6. Incubator dezvoltare afacerilor (larga)

5. drum Broiceni-Grimancauti (41 mln lei),

6. Corjeuti-Trinca (7 mln lei)

 

Viitor (2018-20):

1. Reabilitarea traseuluinațional M14 Criva-Chișinău (265 km, 260 mil euro de la UE)

2. (2017-22) Modernizarea căilor ferate inclusiv Bălți-Ocnița (BEI-BERD, 0+5 grant mln euro)

Rupor - Рупор