Investiţiile EUROPENE în infrastructură pentru locuitorii raionului Edineț în perioada 2010-16

Click pe orice sat pentru informatie!

 

 • Sprijin general în valoare de peste 400 mln lei sau în jur de 70 mln lei anual.
 • Bugetul anual al raionului este în jur de 130 mln lei, bugetul de investitie in infrastruсtura sub 30 mln lei, astfel sprijinul european anual de investiții de infrastructură este mai mare de 2 ori decît cel al bugetului raional.
 • sprijinul european acordat este de 5 mii de lei pe locuitor în timp de 6 ani.

1. Copiii și educaţia este prioritatea nr. 1 a investiţiilor EUROPENE.

 • Investiţiile în educație au constituit 22 mln lei sau 3 mii de lei pe copil în această perioadă
 • Aproape fiecare copil de vîrsta timpurie (2 450 din 3 051) au beneficiat de condiţii mai bune de educare
 • Aproape 2/3 din toategrădinițele(35 din 47) și 1/4 din școlisau(11 din 41) au beneficiat de condiţii mai bune de educare prin reparaţie şi renovare.
 • În majoritatea localităților (36 din 47) au fost modernizate bibliotecile.

2. Familiile social vulnerabile şi sănătatea 

 • 3 centre de sănătate modernizate cu beneficii directe pentru peste 10 mii de persoane sau 10% din populaţia raionului. Spitalul raional din Edineț modernizat, dotat cu echipamente moderne.
 • Stația de pompieri Edineț a fost renovată și echipată pentru a salva viețile oamenilor,
 • Sprijinul pentru dezvoltarea turismului rural și agricol cu mai multe pensiuni turistice, valorificarea zonelor forestiere (Pădurea Domnească).

3. Investiţii în infrastructură de apă, sanitaţie şi transport

 • Fiecare a 3-ea comună (13 din 36) a beneficiat de un sistem de apă mai bună sau de sanitaţie. Fiecare al 5-lea locuitor la raionului beneficieaza de apa mai curată.
 • Modernizat sistemul de aprovizionare cu apă în Edineț și este proiectat sistemul de gestionare a deșeurilor în întregul raion,
 • În curînd va fi renovat traseul naţional Bălți-Criva cu investiția de 60 mln euro. Urmează reconstrucţia a peste 60 de km de drumuri locale, se va moderniza tronsonul de cale ferată cu susținerea investiției europene.

4. Investiții în afaceri locale și durabile

Primul Centru din nordul țării de achiziție, procesare și ambalare a produselor apicole din nordul Moldovei, reparat și amenajat cu 157.382 de euro.

5. Viitorul EUROPEAN mai bun

 • În urmatorii 5 ani aceste investiţii vor beneficia peste 20 mii de copii din următoarele generaţii.
 • Investitiile de 70 mln lei pe an pentru toate categoriile sociale în urmatorii 4-5 ani vor ajunge la practic la fiecare.
 • Sprijină opţiunea EUROPEANĂ pentru o viaţă mai decentă, sigură, liberă şi previzibilă.

 

Copii - reparaţii gradiniţe şi şcoli, lei Apa, lei Social, lei Sănătate, lei Transport, lei
1.Grădinița de copii din satul Hancăuți: lucrări de reparație (429 mii lei),
2.Grădinița de copii din satul Gordinești: construcția unei anexe (1,35 mln lei),
3.Grădinița de copii „Andrieș” din comuna Parcova: reparația exterioară a clădirii (1 mln lei)
4.Grădinița de copii din satul Corpaci: reparația blocului alimentar, a sălii unei grupe; schimbarea unei porțiuni de gard și amenajarea terenului de joacă (429 mii lei),
5.Grădinița de copii din comuna Bleșteni: reparația tavanului și a pardoselii în cantină și în sala de festivități (429 mii lei),
6.Grădinița de copii din satul Gașpar: reparația capitală (429 mii lei),
7.Grădinița de copii din comuna Hincăuți: schimbarea acoperișului; reparația fațadei (429 mii lei),
8.Grădinița de copii din comuna Bădragii Noi: dotarea cu mobilier; procurarea echipamentului pentru  terenul de joacă; schimbarea ferestrelor și a uşilor (125 mii lei),
9.Grădinița de copii  din satul Bădragii Vechi: procurarea echipamentului pentru  terenul de joacă; reparația blocului alimentar și a celui sanitar (145 mii lei),
10.Grădinița de copii  din satul Brînzeni: dotarea cu mobilă; procurarea echipamentului pentru  terenul de joacă; renovarea sistemului de încălzire; îngrădirea teritoriului grădiniţei; schimbarea ferestrelor și  a uşilor; reparația blocului alimentar (270 mii lei),
11. Grădinița de copii  din satul Chetroşica Nouă: dotarea cu mobilă; procurarea echipamentului pentru  terenul de joacă (100 mii lei),
12. Grădinița de copii din comuna Constantinovca: dotarea cu mobilă; procurarea echipamentului pentru  terenul de joacă; reparația blocului alimentar; schimbarea ferestrelor și a uşilor (100 mii lei)
13. Grădinița de copii  nr.1 din orașul Edineț: procurarea echipamentului pentru  terenul de joacă; schimbarea ferestrelor și a uşilor (325 mii lei),
14. Grădinița de copii  nr.2 din orașul Edineț: reparaţiaacoperişului (340 mii lei),
15. Grădinița de copii  nr.3 din orașul Edineț: sistemul de încălzire și termoizolația pereţilor (300 mii lei),
16. Grădinița de copii  nr.4 din orașul Edineț: procurarea echipamentului pentru  terenul de joacă; schimbarea ferestrelor și a uşilor (325 mii lei),
17. Grădinița de copii  din satul Alexăndreni: procurarea echipamentului pentru  terenul de joacă; reparaţia blocului sanitar și a sistemului de canalizare (140 mii lei),
18. Grădinița de copii  din satul Gordineştii Noi: schimbarea ferestrelor și a uşilor (115 mii lei),
19. Grădinița de copii  din satul Feteşti: renovarea sistemului de încălzire; schimbarea ferestrelor și a uşilor (600 mii lei),
20. Grădinița de copii  din satul Hlinaia: renovarea sistemului de canalizare; izolația termică a pereţilor; procurarea echipamentului pentru  terenul de joacă; dotarea cu mobilier (465 mii lei),
21. Grădinița de copii  din satul Terebna: dotarea cu mobilier; construcţia pavilioanelor; pavarea terenului; procurarea echipamentului pentru  terenul de joacă; repararea blocului sanitar și a celui  alimentar (245 mii lei),
22. Grădinița de copii  din satul Trinca: dotarea cu mobilier; procurarea echipamentului pentru  terenul de joacă; reparația blocului alimentar; renovarea sistemului de încălzire; reparația blocului sanitar; schimbarea ferestrelor și uşilor (655 mii lei),
23. Grădinița de copii  din  comuna Zăbriceni: izolarea termică a pereţilor; dotarea cu mobilier; procurarea echipamentului pentru  terenul de joacă (160 mii lei),
24. Grădinița de copii  din Cuconeştii Noi:  dotarea cu mobilier (50 mii lei),
25. Grădinița de copii  din satul Şofrîncani: reparaţia clădirii (100 mii lei),
26. Grădinița de copii din comuna Burlănești: schimbarea sistemului de încălzire (800 mei lei),
27. Grădiniţa de copii din satul Buzdugeni: reparația clădirii (200 mii lei),
28. Grădiniţa de copii „Ghiocel” din comuna Rotunda: termoizolația pereţilor; sistemul de apă şi canalizare; cazangeria; amenajarea unui teren de joacă (704 mii lei),
29.Tîrnova, Lucrări civile la grădinița de copii(1,5 mln lei)
 
2. Program management deșeuri, GIZ
3.Împădurirea forestierei (140 mii euro),
4.Aprovizionare apa Edineț, Cupcini, (20 mii USD Elveția)
5. Apa potabila Ruseni, Edinet (20 mii USD),
6. Aprovizionare cu apa/canalizare Cupcini, (1,8 mln lei, UE)
7. Autospeciale Apa-Canal Edineț, 0,5 mln lei USAID + 15 mii USD, 
30. Edinet, Extinderea amenajării centrului  orasului cu pavarea cailor pietonale de acces (762 mii lei),
2.Dezvoltare servicii locale Edineț, Brătușeni, Burlănești, Cuconești, Cupcini, Fetești, Hincăuți, Ruseni,Tîrnova, Trinca, (400 mii euro),
3.Centru de incluziune socială Edineț (138 mii euro),
Centrul de incluziune socială Edineț (50 mii euro, Austria),
5. Educația vocațională Edineț, (40 mii euro)
 
 
1.Centrul sănătate Zăbriceni, Edineț (1,2 mln), 
2. Spitalul Tîrnova, reabilitare (1,4 mlneur),
3. Internatul Psiho-neurologic din Brînzeni (r.Edineț), preсum și la Centrul de Incluziune Socială din Edineț (100 mii euro),
4.Stația de pompieri, Edineț(300 mii USD, SUA),
5. Centrul de sănătate Edineț (3 mln)
 
1.Reabilitarea sistem electriceEdineț, 4 mln USD, AIDA,
2.Eficiența energetică grădinița Parcova, 1,5 mln lei,
 
Viitor (2018-20):
1. Reabilitareatraseuluinațional M14 Criva-Chișinău (265 km, 260 mil euro de la UE)
2. (2017-22) Modernizarea căilor ferate inclusiv Bălți-Ocnița (BEI-BERD, 50+5 grant mln euro)

Rupor - Рупор