Click pe orice sat pentru informatie!

 

 • Sprijin general în valoare de peste 110 mln lei sau în jur de 20 mln lei anual.
 • Sprijinul european acordat pentru fiecare cetățean este de 2,5 mii de lei pe locuitor în ultimii 6 ani.
 • Bugetul anual al raionului este în jur de 90 mln lei, din acest buget investițiile in infrastructură sunt mai puțin de 15 mln lei anual, sprijinul european anual în investiții de infrastructură este mai mare decît cel din bugetul raional.

1. Copiii și educaţia este prioritatea nr. 1 a investiţiilor EUROPENE.

 • nvestițiile în educație au constituit 20 mln lei sau 2 mii de lei pe copil în această perioadă,
 • Aproape fiecare copil de vîrsta timpurie a beneficiat de condiţii mai bune de educare,  
 • Aproape 2/3 din toate grădinițele (18 din 30) au beneficiat de condiții mai bune de educare prin reparație şi renovare.
 • În majoritatea localităților (21 din 30) au fost modernizate bibliotecile.

2. Familiile social vulnerabile şi sănătatea 

 • 2 centre de sănătate modernizate cu beneficii directe pentru peste 5 mii de persoane sau  10% din populația raionului. Spitalul raional din Ocnița modernizat, dotat cu echipamente moderne.
 • Sprijinul pentru dezvoltarea turismului din regiune cu aspectul cultural, valorificarea zonelor forestiere (Calarașeuca).

3. Investiţii în infrastructură de apă, sanitaţie şi transport

 • Fiecare a 5-ea comună a beneficiat de un sistem de apă mai bună sau de sanitație.  Fiecare al 5-lea locuitor la raionului  beneficiază de apa mai curată.  
 • Modernizat sistemul de aprovizionare cu apă și în curînd sistemul de management al deșeurilor în raionul Ocnița, 
 • În curînd va fi renovat traseul feroviar Bălți-Ocnița cu susținerea europeană. Urmează reconstrucția a peste 40 de km de drumuri republicane.

4. Viitorul EUROPEAN mai bun

 • În următorii 5 ani aceste investiții vor beneficia peste 20 mii de copii din următoarele generații.
 • Investițiile de 30 mln lei pe an pentru toate categoriile sociale în următorii 4-5 ani vor ajunge la practic la fiecare.
 • Sprijină opțiunea EUROPEANĂ pentru o viață mai decentă, sigură, liberă şi previzibilă.

Copii - reparaţii gradiniţe şi şcoli, lei Apa, lei Social, lei Sănătate, lei Transport, lei
1. Grădinița de copii din satul Hancăuți: lucrări de reparație (429 mii lei), 
2. Grădinița de copii din satul Mereșeuca, reparația capital (800 mii lei), 
3. Grădinița de copii nr.2 din orașul Otaci, reparația gardului, (175 mii lei),
4. Grădinița de copii nr.1 din orașul Otaci, reparația gardului, (175 mii lei),
5. Grădinița de copii din comuna Ocnița, reparația capitală, procurarea mobilierului, (500 mii lei),
6. Grădinița de copii din orașul Ocnița, reparația capital (1 000 mii lei),
7. Grădinița de copii din satul Hădărăuți, procurarea mobilierului, a utilajelor tehnice, (300 mii lei), 
8. Grădiniţa de copii „Andrieş”, s. Hădărăuţi, Instalarea cazanului pe biomasă, (600 mii lei),
9. Grădinița de copii din satul Dîngeni, sistemul de încălzire autonom; reparația curentă, 500 mii lei
10. Grădinița de copii din orașul Frunză, amenajarea terenului de joacă; dotarea cu mobilier; reparația și dotarea blocului sanitar, 260 mii lei
11. Grădinița de copii „Andrieș” din comuna Grinăuți-Moldova, reparația curentă și dotarea  a 2 blocuri sanitare; dotarea cu mobilier; dotarea cu utilaje a bucătăriei; reparația terenului de joacă; reparația pereților exterior, 450 mii lei
12. Grădinița de copii „Ghiocel”din comuna Lencăuţi, reparația blocului sanitar; dotarea cu echipament; sistemul de canalizare; dotarea cu mobilier; amenajarea terenului de joacă, 225 mii lei
13. Grădinița de copii „Guguță” din comuna Lencăuţi, reparația blocului sanitar; dotarea cu echipament sistemul de canalizare; dotarea cu mobilier; amenajarea terenului de joacă, 225 mii lei
14. Grădinița de copii „Garofița” din Mihălăşeni, reparația capitală  a acoperișului, 320 mii lei
15. Grădinița de copii „Albinuța” din Sauca, reparația capitală a acoperișului; schimbarea ușilor și a ferestrelor, 400 mii lei
16. Grădinița de copii „Rosinka” din comuna Vălcineţ, amenajarea terenului de joacă; schimbarea ușilor și a ferestrelor; construcția unei instalații pentru încălzire; dotarea cu mobilier și tehnică de calcul, 200 mii lei
17. Grădinița de copii „Kolokolcik” din comuna Vălcineţ, amenajarea terenului de joacă; schimbarea ușilor și a ferestrelor; construcția unei instalații pentru încălzire; dotarea cu mobilier și tehnică de calcul, 200 mii lei
 
1. Program aprovizionarea cu apa:
- Ocnița, 2.5 mln lei,
- Otaci, 1,7 mln lei,
- c.Ocnița/Lipnic, 0,059 mln lei,
2. Program management deșeuri, GIZ (100 mii lei, fezabilitate),
3. Servicii de aprovizionare apa, 30 mln lei
1. Valorificare potențialu turistic în micro-regiunea Otaci-Calarașeuca, 24 mln lei, 
2. Modernizarea şi eficientizarea iluminatului stradal, Ocniţa – 2,4 mln lei, 
3. Modernizarea a 21 de biblioteci în raionul Ocnița și centrul de formare, 1,8 mln lei, Novateca
4.  Modernizarea servcii locale, locuri de munca 2 mln UE in raionul Ocnita,
5. Acces internet Mereseuca, 15 mii lei,
6. Formarea deprinderilor antreprenoriale tineri Grincauti, 40 mii lei, 
 
1. Reconstructia centrului de sanatate Otaci, 2 mln lei, Banca Mondiala,
2.Modernizarea laboratorului medical  al Spitalului Raional Ocniţa, 1,5 mln lei, Japonia, 
3. Modernizarea spitalului, 1,2 mln lei, Japonia,
4. Sistem electric modern r.Ocnita spital raional, 20 mln lei
1.Clocusna, Hadarauti, Ocnita, Dangeni, Lipnic, Birnova, Naslaucea, Verejeni, Lencauti, Mereseuca,  Valcineti, Calaraseuca, Unguri, sauca, Garbova, conservarea solului, IDA, 20 mln lei,
Viitor (2018-20):
1.(2017-22) Modernizarea căilor ferate inclusiv Bălți-Ocnița (BEI-BERD, 0+5 grant mln euro),
2.Programul de management al deșeurilor solide zona de Nord (BEI, BERD, 50 mln lei)

Rupor - Рупор