Investiţiile EUROPENE în infrastructură pentru locuitorii raionului Briceni în perioada 2010-16

Click pe orice sat pentru informatie!

 

 • -Sprijin general în valoare de peste 140 mln lei sau în jur de 25 mln lei anual.
 • - Sprijinul european acordat pentru fiecare cetățean este de 2,3 mii de lei pe locuitor în ultimii 6 ani.
 • -Bugetul anual al raionului este în jur de 135 mln lei, din acest buget investițiile in infrastructură sunt mai puțin de 20 mln lei anual, sprijinul european anual în investiții de infrastructură este mai mare decît cel din bugetul raional anual. 

1. Copiii și educaţia este prioritatea nr. 1 a investiţiilor EUROPENE.

 • Investițiile în educație au constituit 10 mln lei sau 2 mii de lei pe copil în această perioadă,
 • Aproape fiecare copil de vîrsta timpurie a beneficiat de condiţii mai bune de educare,  
 • Mai mult de jumătate din grădinițele au beneficiat de condiții mai bune de educare prin reparație şi renovare.
 • În 2/3 din localitățile (30 din 45) au fost modernizate bibliotecile.

2. Familiile social vulnerabile şi sănătatea 

 • 2 centre de sănătate modernizate cu beneficii directe pentru peste 5 mii de persoane sau  10% din populația raionului. Spitalul raional din Rîșcani modernizat, dotat cu echipamente moderne.

3. Investiţii în infrastructură de apă, sanitaţie şi transport

 • Fiecare a 5-ea comună a beneficiat de un sistem de apă mai bună sau de sanitație.  Fiecare al 5-lea locuitor la raionului beneficiază de apa mai curată.  
 • Modernizat sistemul de protecția contra riscurilor climaterice și inundațiilor și în curînd sistemul de management al deșeurilor în raionul Rîșcani, 
 • Urmează reconstrucția a peste 40 de km de drumuri republicane.

4. Viitorul EUROPEAN mai bun

 • În următorii 5 ani aceste investiții vor beneficia peste 20 mii de copii din următoarele generații.
 • Investițiile de 30 mln lei pe an pentru toate categoriile sociale în următorii 4-5 ani vor ajunge la practic la fiecare.
 • Sprijină opțiunea EUROPEANĂ pentru o viață mai decentă, sigură, liberă şi previzibilă.

Investiţiile EUROPENE pentru raionul Rîșcani în 2010-16: total de 140 mln lei (25 mln lei anual), 
Bugetul anual al raionului Rîșcani – 135 mln lei, în raion sunt: 2 oraşe, 27 comune și 53 sate, populaţia 60 mii.
 

Copii - reparaţii gradiniţe şi şcoli, lei Apa, lei Social, lei Sănătate, lei Transport, lei
Grădinița de copii din satul Aluniș: termoizolația; instalarea sistemului de aerisire și scurgere a apei; procurarea mobilierului (300 mii lei), 
Grădinița de copii din satul Corlăteni: reparația acoperișului (585 mii lei), 
Grădinița de copii din comuna Gălășeni: reparația sălii de sport și procurarea echipamentului sportiv, (200 mii lei),
Grădinița de copii din comuna Grinăuți: procurarea și instalarea cazanului pentru sistemul de încălzire; procurarea și instalarea echipamentului pentru terenul de joacă, (200 mii lei),
Grădinița de copii din satul Hiliuți: reparația blocului alimentar; procurarea mobilierului și a echipamentului pentru bucătărie, (400 mii lei),
Grădinița de copii nr.3 din satul Mihăileni: lucrări de reparație (600 mii lei),
Grădinița de copii din satul Nihoreni: schimbarea geamurilor și a ușilor, (300 mii lei), 
Grădinița de copii din satul Petrușeni: lucrări de reparație, (300 mii lei),
Grădinița de copii din satul Pîrjota: procurarea și instalarea echipamentului pentru terenul de joacă;  procurarea echipamentului pentru bucătărie, 90 mii lei
Grădinița de copii din comuna Recea: lucrări de reparație, 800 mii lei
Grădinița de copii din satul Singureni: procurarea și instalarea echipamentului pentru terenul de joacă;  procurarea mobilierului; reparația curentă, 150 mii lei
Grădinița de copii din satul Sturzeni: schimbarea geamurilor și a ușilor; procurarea mobilierului, 250 mii lei
Grădinița de copii din satul Șaptebani: procurarea și instalarea echipamentului pentru terenul de joacă, 75 mii lei
Grădinița de copii  „Alexadrina” din comuna Alexăndreşti: lucrări de reparație, 380 mii lei
Grădinița de copii din comuna Branişte: lucrări de reparație, 380 mii lei
Grădinița de copii din satul Horodişte: schimbarea acoperișului; amenajarea terenului de joacă;  reconstrucția blocului sanitar; reparația capitală a blocului alimentar, 380 mii lei
Grădinița de copii din comuna Pociumbeni: schimbarea geamurilor și a ușilor; instalarea sistemului autonom de  încălzire; reparația capitală a acoperișului, 380 mii lei,
Centrul comunitar al copiilor din comuna Șumna: lucrări de reparație, 380 mii lei
Grădinița de copii din satul Zăicani: lucrări de reparație, 380 mii lei,
Grădiniţa de copii din satul Pociumbăuţi: reparaţia capital, 200 mii lei,
Grădinița de copii din satul Văratic: reparația fațadei; amenajarea unui teren de joacă; dotarea cu echipament, 220 mii lei.

1. Program aprovizionarea cu apa:
- Rîșcani, 2.7 mln lei,
- Corlăteni, 2,5 mln lei,
- veceuri publice, 140 mii lei,
- Costești (2 mln lei), Duruitoare Veche (2,5 mln lei), Costești (6 mln. lei), 
- alte investiții incl. or.Rîșcani, 25 mln lei (GIZ, Germania),
2. Sistem canalizare Costești 7 mln lei,
3. Prevenrea inundației Costești, 40 mln lei, 
4. Riscuri climatice Pociumbăuţi, 0.6 mln lei
5. Program management deșeuri, GIZ (100 mii lei, fezabilitate),


 

1. Modernizarea şi eficientizarea iluminatului stradal, Rîșcani – 2 mln lei, 
2. Modernizarea a 30 (din 45) de biblioteci în raionul Rîșcani și centrul de formare, 1,8 mln lei, Novateca
 

1. Reconstructia centrului de sanatate Mihaileni, Riscani, 2 mln lei, (WB), Centrul de Sanatate Prietenos Copiilor (Riscani), UNICEF,  2 mln lei, Banca Mondiala,
2.Modernizarea laboratorului medical  al Spitalului Raional Rîșcani, 1,5 mln lei, Japonia, 
3. Sistem electric modern r.Rîșcani spital raional, 20 mln lei

1.Braniste, Costești, Varatic, Goloșeni, Alexandrești, Hiliuți, Malinovscoe, Rocaria, conservarea solului, IDA, 10 mln lei,
Viitor (2018-20):
1.Programul de management al deșeurilor solide zona de Nord (BEI, BERD, 50 mln lei)
 

Rupor - Рупор